Arsenikfilter

Allt om Arsenikfilter
Arsenikfilter.com i sammarbete med AquaGruppen.com

Arsenikfilter


Arsenik är ett ord som för de flesta av oss för tankarna till gamla deckarromaner av Agatha Christie eller möjligen en mycket känd teaterfars. Vi tänker på mustiga berättelser där Miss Marples eller Hercule Poirot löser mordgåtor varvid någon har blivit tagen av daga med hjälp av arsenik eller något annat giftigt och dödsbringande ämne.

Arsenik är helt riktigt ett mycket giftigt grundämne som till hälften är metalliskt. Man brukar ofta använda arsenik i olika insektsgifter och andra bekämpningsmedel. Förr var det ganska vanligt förekommande att målarfärg innehöll arsenik, men detta har helt försvunnit eftersom många yrkesverksamma målare drabbades av cancer när de kom i kontakt med det giftiga ämnet.

Men vi kan aldrig helt isolera oss från förekomsten av arsenik eftersom det finns hela tiden runt omkring oss. Arsenik finns exempelvis i vatten, cigarettrök och i röken från kol och olja. Gruvarbetare brukar ofta bli exponerade för arsenik eftersom brytningen av malm som innehåller guld, silver, koppar och zink bidrar till spridningen av arsenik. Man brukar även använda arsenik vid tryckimpregnering av trä så att det inte ska ruttna.

Förekomsten av det giftiga ämnet arsenik i våra brunnar börjar numera allt bli alltmer uppmärksammat på olika sätt. Och det i sig är väl ganska självklart, egentligen. Ingen vill frivilligt dricka vatten som är kraftigt förgiftat av arsenik. För några år sedan sänktes gränsvärdet från 50 mikrogram arsenik per liter vatten ner till 10 mikrogram per liter. Anledningen till denna sänkning är naturligtvis att arsenik är oerhört farligt och rent av dödsbringande att få i sig i alltför stora mängder. AquaGruppens arsenikfilter finns i olika storlekar och garanterar att halten arsenik understiger 10 mikrogram per liter vatten efter filtrering. Med ett sådant filter behöver du inte känna någon oro för att utsätta dig själv för arsenik i det vatten du får i dig.

Arsenikhaltigt grundvatten kan bero på föroreningar från bland annat bekämpningsmedel och tryckimpregnering av virke, men kan också finnas naturligt i bergborrade brunnar där sulfid- och arsenikrika mineraler förekommer. Även grävda brunnar kan ha anmärkningsvärda halter av arsenik. Däremot är halterna av arsenik i ytvatten och i luft vanligen låga.
Här hittar du mer information om Aguagruppens arsenikfilter.


Besök gärna våra andra faktasidor om:
Vattenfilter - Järnfilter - Vattenrening - Avhärdningsfilter - Nitratfilter - Kalkfilter